مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : راهنمای تدوین اصل مقالات

فرمت فایل : DOC                        حجم فایل : 271 کیلو بایت