مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

| درباره کنفرانس > داوران >
.: داوران

سركار خانم حشمت روشندل ( دانشگاه پیام نور گنبد )

سركار خانم اکرم نوروزی ( دانشگاه ازاد )

سركار خانم مهدیه نخعی ( دانشگاه آزاداسلامی واحدمرند )

سركار خانم رقیه فتحی ( دانشگاه شمال آمل )

سركار خانم مهناز اکبری ( استاد دانشگاه آزاد دماوند و رودهن )

جناب آقاي یوسف درویشی ( دانشگاه پیام نور )

جناب آقاي محمد اکبرپور ( دانشگاه رازی )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر