مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

برای مشاهده لیست کارگاه ها لطفا به خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است برای هر کارگاه  2 گواهی ارائه می گردد (فارسی/بین المللی).