مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه
  تمدید تا 14 دی ماه 95
 مهلت واریز هزینه: 15 دی
ماه 95
زمان کنفرانس: 20دی ماه 95

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

 

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

سرکار خانم دکتر اکرم نوروزی

دانشگاه آزاد شهرری

2

جناب آقای امین صفدری مولان

دانشگاه آزاد اسلامشهر

3

جناب آقای دکتر بهروز درویش

دانشگاه آزاد تهران

4

جناب آقای دکتر پژمان دادخواه

دانشگاه آزاد تهران جنوب

5

سرکار خانم دکتر حشمت روشندل

دانشگاه پیام نور گنبدکاووس

6

سرکار خانم دکتر رقیه فتحی

دانشگاه علمی کاربردی آمل

7

جناب آقای مهندس عبداله شیخی

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

8

جناب آقای مهندس مجید گلزار

 

9

جناب آقای دکتر مجید یوسفی ولیک چالی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10

جناب آقای دکتر محمد اکبرپور

دانشگاه رازی کرمانشاه

11

جناب آقای دکتر محمد حسین جهانگیر

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

12

جناب آقای دکتر محمد رضایی

دانشگاه مالک اشتر اصفهان

13

جناب آقای دکتر محمدرضا اکرمی قره چپق

شهرداری تهران

14

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

15

سرکار خانم دکتر مهدیه نخعی

دانشگاه آزاد واحد گوگان

16

سرکار خانم دکتر مهناز اکبری

دانشگاه آزاد دماوند

17

جناب آقای دکتر یوسف درویشی

دانشگاه پیام نور اردبیل